De adviezen zijn gebaseerd op de jaren lange ervaring in de bouw. Zowel aan de uitvoeringskant, veelal op directie niveau, als de advieskant op projectleidersniveau oa bij de Brinkgroep en de Heidemij.

De adviezen varieren van een verbouwadvies (vergelijkende nieuwbouw) voor een scholengemeenschap, de brandrisico’s voor een woningbedrijf (12.000 verhuureenheden) of de begeleiding van een nieuwbouwwoning. Ook meerjaren onderhoudsbegrotingen voor VVE’s komen voor.

Door de kennis van de uitvoering leidt overleg met aannemers over de prijsvorming altijd tot reele bedragen (vaak veel lager dan ingediend!).