Aspekt staat voor een efficiente aanpak van uw probleem. Daarbij gaan wij ervan  uit dat we een duidelijke toegevoegde waarde zullen hebben.  Die waarde willen we van te voren definieren in planning en resultaat. Hierdoor liggen kosten en prestatie vast en weet iedereen wat er te verwachten is. Bijsturing kan dan ook eenvoudig plaatsvinden.

Aspekt zal dus veelal van te voren aangeven wat de kosten zijn, wanneer het project af is en welke prestatie geleverd is. Wij zullen altijd zoveel mogelijk aansluiten bij en op de bestaande situatie.

Uw maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de passie van Aspekt. Of het nu gaat om duurzaam, CO2 neutraal of zelfs C2C, Aspekt vult het met gevoel in. Zo ontwikkelden we een groene aanbouw en lieten daarvoor de milieubelasting van de toe te passen materialen door dhv doorrekenen.