Verbouwing monument Breda

Verbouwing monument Breda

Deze particuliere woningen verkeerden  door niet en te laat uitgevoerd onderhoud in een zeer slechte staat. De lekkende goot had het bestaande houtwerk zodanig aangetast dat vernieuwing noodzakelijk was. Om de nieuwe gootlijsten (zie foto  8 en 9) in de oorspronkelijke detail terug te brengen zijn beitels op maat geslepen. Ook enkele gootklossen waren verrot, deze zijn door een beeldhouder nagemaakt. Het glas in lood is opnieuw gezet met extra stangen om uitzakken te voorkomen. Het enkelglas is vervangen door van Ruysdaelglas, zodat het authentieke aanzicht van het geblazen glas behouden blijft en er toch (door een folie) enige warmtewering is bereikt. Ornamenten, deuren en kozijnen zijn van alle verflagen ontdaan, stalen roosters zijn opnieuw gemoffeld. Hierdoor zijn de oorspronkelijke detail weer naar voren (zie voordeuren foto 1). Naast het hout- en schilderwerk is ook het voegwerk (knipvoeg!) en het zinkwerk vervangen. Deze gevel kan met normaal onderhoud weer 50 jaar mee.

  • like it?